El Besòs des de Montcada al mar

2017-09-04T08:28:22+00:00

En la primera part es visita el Parc de les Aigües de Montcada i el Rec Comtal.

Permet fer una explicació sobre les primeres infraestructures de portada d’aigües a Barcelona.

I a la segona part, baixant per la llera del riu es veuran les transformacions del llit del riu per a evitar inundacions i l’aprofitament de la resta de la llera com un parc urbà lineal de més de 7 km. de llarg.

El Parc Natural del Delta del Llobregat. Viladecans – Castelldefels

2017-09-27T09:32:54+00:00

Es tracta de comprovar sobre el terreny la relació entre aigua i ciutat.
Per una banda el front marítim, el riu, les rieres i els aiguamolls. Per un altra les implantacions urbanes, nuclis urbans polígons industrials, Campus Universitari de l’UPC. I tot això en un ecosistema natural i agrícola molt delicat.

Per si no fos poc, no s’ha d’oblidar la gran superfície i l’impacte a tots nivells de l’aeroport.

El Corredor del Vallès. Des de Montcada a Sant Cugat

2017-09-01T16:31:17+00:00

La ciutat contemporània construïda com un mosaic de peces autònomes:

A la primera part es remunta el Ripoll des de Montcada a Cerdanyola passant per teixits industrials convencionals.

En canvi a la segona part, al Corredor del Vallès pròpiament dit, es recorren els conjunts amb implantacions tecnològiques més punteres: Sincrotró, Parc Tecnològic, Universitat Autònoma, etc.

Des de Singuerlín al mar

2017-09-01T16:31:50+00:00

S’arriba a la cota alta de Singuerlín mitjan escales mecàniques. Des d’aquesta cota hi ha una vista insòlita del conjunt metropolità.

A mesura que es va baixant ens trobem amb els barris que donen al marge del riu. Un altre mirador a destacar es el del Parc del Molinet, situat a la confluència dels tres municipis del marge esquerre del Besòs, Sant Coloma, Badalona i Sant Adrià.

La visita acaba amb el recorregut per les darreres transformacions del barri de La Mina i el nou Campus Universitari de l’UPC.